איור בקושי

אני רוצה לשמוע איך להגשים חלומ אני רוצה לשמוע איך להגשים חלומותות