הכרת התכנה

פתיחת פרויקט חדש והגדרות

יצירת אובייקטים והכנסת תמונה