בובת עפרון

בובה לקטנים שבבית, גם להם מגיע משהו. הגדולים יבנו בובות תאטרון אמיתיות וימחיזו סיפורים מרתקים בעז”ה!!!

אשמח לקבל את המתנה!!