the blog of mifgush uomanim

הבלוג של מפגש האמנים

 “צבע הוא המקלדת, העיניים הן ההרמוניות, הנפש היא הפסנתר מרובה המיתרים. האמן הוא היד שמנגנת, נוגעת בקליד זה או אחר, כדי להביא לרטט בנשמה.”

וסילי קנדינסקי

אמנות ודיגיטל

מאז ומתמיד היינו רגילים לסטודיו. אנחנו, אני מתכוונת לאמנים ליוצרים ולעוסקים במלאכת היצירה.  אמן מלמד ועובד, עם שוליה או עם קולגות מתאספים יחד, נוגעים בצבע,

קורס אפיה

איור בקלי קושי

אני רוצה לשמוע איך להגשים חלומ אני רוצה לשמוע איך להגשים חלומותות

איור בקושי

אני רוצה לשמוע איך להגשים חלומ אני רוצה לשמוע איך להגשים חלומותות

איור בקלי קלות

אני רוצה לשמוע איך להגשים חלומ אני רוצה לשמוע איך להגשים חלומותות